Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení – je formou výkladu, ve které řečník dělá čas od času pauzy pro přetlumočení toho, co již bylo řečeno. Tyto pauzy jsou většinou krátké, protože profesionální tlumočník obvykle už během řeči formuluje překlad a během pauzy ho vysloví. Konsekutivní tlumočení vyžaduje speciální vzdělání a odbornou přípravu.

Konsekutivní tlumočení se běžně používá pro akce s relativně malým počtem účastníků. Tento typ překladu je velmi efektivní u „mobilní“ povahy komunikace, která zahrnuje větší počet přejezdů, změnu prostředí: při práci v průmyslových objektech a podnicích, během jednání s následnou prohlídkou, atd.

Akce, při nichž se konsekutivní překlad používá: 

Výhody konsekutivního tlumočení

Nevýhody konsekutivního tlumočení