Bc. Ilona Karaman

Bc. Ilona Karaman

Rodilý mluvčí.
Soudní tlumočník ruského a ukrajinského jazyka, jmenovaný
rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 04. 11. 1999
č.j. 1525/99.


Simultánní tlumočení neboli tlumočení kabinkové

Díky speciálnímu technickému zařízení tlumočník provádí tlumočení současně s řečníkem, takže není třeba přerušovat řeč a dělat pauzy k tomu, aby tlumočník stihl provést tlumočení. Takovéto současné vnímání projevu řečníka a přetlumočení tohoto projevu do jiného jazyka je hlavním rysem simultánního tlumočení.

Speciální zařízení – technické zařízení buď pevné, nebo zařízení pro bezdrátový přenos hlasu. Je obvykle složeno z pevné nebo přenosné kabiny, ve které se nachází zařízení pro simultánní tlumočení, které obsahuje dvě sady sluchátek a mikrofon pro tlumočníka, sadu sluchátek nebo přenosných přijímačů pro určitý počet účastníků, kteří vyžadují překlad. Během překladu simultánní tlumočník se nachází v izolované kabině, má na uších zvukotěsná sluchátka, aby neslyšel svůj vlastní hlas, ale pouze hlas řečníka ze sluchátek.
S využitím technologie pro simultánní tlumočení obvykle jsou organizovány takové události, které zahrnují velké množství lidí a konají se ve velkých konferenčních místnostech nebo učebnách. Jsou to obvykle konference, semináře, prezentace apod.
Samotná možnost simultánního tlumočení se vysvětluje tím, že v moderních jazycích tvoří asi 50% slova, která neobsahují žádné nové informace. Kromě toho je třeba mít na vědomí, že určitou část informace posluchač není schopen vnímat.

Druhy simultánního tlumočení

V praxi jsou známé tři druhy simultánního tlumočení, které se vztahují na různé druhy tlumočení:
- Simultánní tlumočení "na sluch" je, když tlumočník poslouchá ze sluchátek souvislou řeč řečníka a ihned ji překládá. Je to nejběžnější a nejsložitější způsob simultánního tlumočení.
- Simultánní tlumočení z listu s přípravou nebo bez ní. Tlumočník předem obdrží písemnou kopii projevu řečníka a tlumočení pak provádí v souladu s danými materiály. V závislosti na průběhu řeči provádí tlumočník během tlumočení nezbytné úpravy.
- Synchronní čtení předem přeloženého textu. Tlumočník, v návaznosti na projev řečníka, čte z připraveného textu, a pokud je to nutné, provádí úpravy v případě, že řečník se odchýlí během řeči od původního textu.

Výhody simultánního tlumočení

Výhody simultánního tlumočení ve srovnání s konsekutivním spočívají v tom, že:
- řečník mluví bez přerušení. Toto umožňuje řečníkovi udržovat pozornost publika, cítit náladu a reakce posluchačů,
- čas celého projevu řečníka se sníží asi o polovinu ve srovnání s konsekutivním tlumočením,
- cizí jazyk dnes není neobvyklý, a mnoho účastníků raději poslouchají projev v cizím jazyce, a je pro ně nepříjemné, když řečník je nucen k tomu, aby přerušoval svůj projev kvůli překladu a oni tak musejí poslouchat překlad,
- možnost překládat do více jazyků současně.

Nevýhody simultánního tlumočení

- Náklady na simultánní tlumočení jsou obvykle vyšší, než na konsekutivní díky vyššímu počtu tlumočníků a nutnosti uhradit cenu za pronájem speciálního zařízení.
- Potřeba zapojit alespoň dva nebo tři tlumočníky, kteří ovládají stejným způsobem terminologii daného tématu.
- Pro simultánní tlumočení je charakterní mnohem vyšší ztráta informace a nižší úroveň jejího pochopení.

Šušotáž

Mezi simultánní tlumočení se řadí i tzv. šušotáž, tedy tlumočení šeptem, kdy se tlumočí bez jakýchkoli technických pomůcek šeptem do ucha klienta. Šušotáž se používá při tlumočení v malých kolektivech (max. 3 osoby). Tlumočnická technika je v tomto případě zbytečná, kromě případů, kdy se musí šeptat několika osobám najednou - v tomto případě práce tlumočníka vyžaduje použití přenosného zařízení mikrotelefonu.

 


Copyright (c) 2012 - 2020 Bc. Ilona Karaman               Vytvořil Ing. Petr Švec

bod