Bc. Ilona Karaman

Bc. Ilona Karaman

Rodilý mluvčí.
Soudní tlumočník ruského a ukrajinského jazyka, jmenovaný
rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 04. 11. 1999
č.j. 1525/99.


Písemný překlad

Písemným překladem se nazývá překlad psaného textu, kdy přeložený text je identický s původním, tj. originálním textem. Také překlady lze rozdělit do dvou typů: umělecké (literární) a technické.

Literární překlad - je překlad beletristických textů. V literárním překladu je důležité zachovat formu, obsah, struktura a estetický vzhled originálu pro čtenáře.

Technický překlad – je překlad technické a projektové dokumentace, výběrového řízení a dalších odborných textů. V technických překladech je důležité zachovat nejen obsah původního textu, ale také hodnotu úzce profilových speciálních pojmů.

Během své překladatelské praxe (od roku 1999) provádím překlady pracovních a soukromých dopisů, právnických listin, zápisů ze soudních jednání, telefonních rozhovorů, různých dokumentů pro Policii ČR, podnikatelských záměrů, technických charakteristik, návodů k obsluze, popisů zařízení a přístrojů, podkladů k výstavbě slunečních elektráren, zakladatelských listin, smluv a dohod a mnoho jiných písemností a dokumentů (viz. Reference).

Specifickou oblastí jsou překlady webových stránek - internetových prezentací, kdy spolupracuji se svým manželem, který se zabývá programováním webových stránek. Překlad tak obsahuje i systémové informace (popisy obrázků, chybové zprávy, ...) a doporučené programátorské úpravy.

Ke své práci používám různé zdroje informaci: slovníky různého typu, odbornou literaturu, internet, počítačové překladatelské programy, a v neposlední řadě vlastní zkušenosti a cítění obou jazyků – výchozího a cílového.

 


Copyright (c) 2012 - 2020 Bc. Ilona Karaman               Vytvořil Ing. Petr Švec

bod