Bc. Ilona Karaman

Bc. Ilona Karaman

Rodilý mluvčí.
Soudní tlumočník ruského a ukrajinského jazyka, jmenovaný
rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 04. 11. 1999
č.j. 1525/99.


Nostrifikace diplomů

Nostrifikace je uznání vysvědčení nebo diplomu zahraniční střední nebo vysoké školy za rovnocenné s vysvědčením nebo diplomem, který je vydáván v ČR.
Pokud jste se rozhodli pokračovat ve studiu nebo získat zaměstnání v České republice, musíte předložit doklad o vzdělání v zahraničí za účelem jeho uznání nebo stanovení rovnocennosti na území České republiky. Můžete projít procesem nostrifikace samostatně anebo použít mé služby, spolehnout se na moji kvalifikaci a dlouholeté zkušenosti.

V čem spočívá má odborná pomoc při uznávání dokladů o vzdělání v České republice:
1. Provedu překlad plné moci vydané na moje jméno do českého jazyka se soudním ověřením.
2. Vyhledám příslušnou vzdělávací instituci / státní orgán, který bude provádět nostrifikaci.
3. Vyplním a podám za Vás příslušné listiny a žádosti o provedení nostrifikace u příslušné vzdělávací instituci / státního orgánu:
- vyplnění žádosti o nostrifikaci
- zasílání dokumentů do České republiky
4. Budu vystupovat po celou dobu jako komunikační článek mezi příslušnou institucí / vládním orgánem a Vámi.

Cena těchto služeb: 100 EUR
Cena nezahrnuje:
- zasílání dokumentů do zahraničí
- účast soudního tlumočníka nostrifikačních zkoušek (pokud jsou požadovány)
- vyhledání a zajištění zaměstnání

 


Copyright (c) 2012 - 2020 Bc. Ilona Karaman               Vytvořil Ing. Petr Švec

bod