Bc. Ilona Karaman

Bc. Ilona Karaman

Rodilý mluvčí.
Soudní tlumočník ruského a ukrajinského jazyka, jmenovaný
rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 04. 11. 1999
č.j. 1525/99.


Vážení návštěvníci!

Toto není překladatelská agentura, ale stránky jedné osoby.
Jmenuji se Ilona Karaman, jsem rodilá mluvčí, soudní překladatelka a tlumočnice ruského a ukrajinského jazyka. Žiji a pracuji v České republice, provádím ústní a písemné překlady z ruského a ukrajinského jazyka do češtiny a naopak.
Vystudovala jsem Pedagogickou univerzitu M. P. Dragomanova v Kyjevě, Fakulta filologie, poté jednoroční kurz právnické terminologie pro soudní tlumočníky na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1999 pracuji jako překladatelka a tlumočnice, dále vyučuji ruštinu soukromě, ve firmách a v jazykové škole, taktéž vyučuji přistěhovalce ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří se chtějí rychle naučit česky.
Stejně dobře se domluvím česky, rusky a ukrajinsky, neboť mám tu výhodu, že jsem se narodila v české rodině na území bývalého Sovětského svazu.

Ve své pracovní činnosti jednám buďto přímo se zákazníky, nebo také přes překladatelské a tlumočnické agentury.


Pracovní zkušenosti:
• Již od roku 1996 pracuji soukromě (jako OSVČ) v oblasti překladů a tlumočení.
• V roce 1999 jsem získala soudní tlumočnické razítko a jsem tedy soudním tlumočníkem ruského a ukrajinského jazyka.
• Spolupracuji jako překladatelka s českými překladatelskými agenturami.
• Provádím ústní a písemné technické překlady pro velké společnosti a výrobní podniky na území České republiky (KOBIT s.r.o., DEPRAG CZ, xPOOL a.s., AVEGUARD a.s., SanSwiss Ronal group, Ekosystem spol. s r.o. a další).
• Tlumočím pro organizace veřejného sektoru (Generální správa cel ČR, Kinologiské centrum Heřmanice ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, matriční úřady ČR, atd.)
• Tlumočím obchodní jednání mezi hlavními představiteli velkých výrobních podniků v Rusku a České republice (např. tisková konference s guvernérem regionu Nižnij Novgorod, Rusko 2011).
• Mám rozsáhlé zkušenosti s překládáním a tlumočením v právní oblasti, včetně výslechů na Policii České republiky a soudních jednáních.
• Překládám a tlumočím ve finančním sektoru a na jednáních mezi bankou a zákazníky.
• Mám letité zkušenosti v oblasti cestování s českými delegacemi do Ruska a ruskými delegacemi po území České republiky.
• Tlumočnické zkušenosti v oblasti reklamy a modelingu.

 


Copyright (c) 2012 - 2020 Bc. Ilona Karaman               Vytvořil Ing. Petr Švec

bod